خدمات ویژه کیمیا تجارت قاره

خدمات ارزی بازرگانی

شرکت کیمیا تجارت قاره در خصوص شرایط جدید صادرات و واردات از کانال بانکی، از طریق بهره‌مندی از توانایی‌های صرافی مجموعه خود و همچنین زیر ساخت‌های ارتباطی با بانک‌های داخلی به مشتریان خود خدمات ارزی بازرگانی ارائه می‌نماید.

خدمات ارزی بازرگانی شرکت کیمیا تجارت قاره شامل:

واحد ارزی و بانکی شرکت کیمیا تجارت قاره کلیه فعالیت‌های خود را در راستای مقررات سامانه نیما انجام می‌دهد

 •  فروش ارز نیمایی
 •  فروش ارز سنایی
 •  خرید ارز نیمایی
 •  خرید ارز سنایی
 •  ارائه خدمات متناسب به فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدهای صادراتی و بازگشت عواید حاصل از صادرات در اکثر کشورهای دنیا
 •  ترانسفر مالی صادرکنندگان
 •  انجام حواله ارزی از طریق روابط کارگزاری
 •  ارائه خدمات کامل بانکی داخلی به واردکنندگان اعم از پیگیری کلیه مراحل بانکی مربوط به ثبت سفارش‌های وارداتی
 •  دریافت حواله‌های ارزی رایج از تمامی کشورها به مقصد امارات، ترکیه، هنک کنگ، چین و…
 •  انجام امور سامانه‌ای مشتریان
 •  انجام خدمات کارگزاری بانک (کارگزاری رسمی بانک دی در بخش ارزی و بازرگانی)

واحد ارزی و بانکی شرکت کیمیا تجارت قاره کلیه فعالیت‌های خود را در راستای مقررات سامانه نیما انجام می‌دهد