خدمات ویژه کیمیا تجارت قاره

خدمات بازاریابی بین الملل و مهندسی رشد محصول

فروش و صادرات کالا در بازارهای جهانی از حساسیت‌های خاصی برخوردار است و در صورت عدم رعایت نکات اصولی، باعث اتلاف سرمایه گذاری مالی و انسانی می‌شود. 

واحد صادرات کیمیا تجارت قاره، همه جوانب فرآیند صادرات کالا و خدمات صادراتی را به عنوان یک مهم در نظر گرفته است.

توجه به ابزارهای شناخت بازار و شناسایی بازارهای هدف مبتنی بر تحقیقات بازار، استراتژی و روش قیمت گذاری، تعیین سهم بازار رقبا، شیوه‌های دسترسی به شبکه‌های اصلی توزیع و بررسی موانع عمده توسعه بازار می‌تواند راهگشای یک فروش صادراتی موفق و پایدار باشد.

بخش تحقیقات بازار صادرات شرکت کیمیا تجارت قاره، با بررسی شرایط تعرفه گمرکی، منحنی رشد بازار محصول، بررسی حجم تبادلات تجاری کالای مورد نظر، استانداردها و قوانین مبدا و مقصد، شرایط حمل کالای موضوع صادرات، بسته بندی کالا بر اساس نیاز بازار هدف و بررسی سطح فناوری کالا می‌تواند کمکی موثر در برنامه توسعه فروش کالای صادراتی داشته باشد.

خدمات بازاریابی بین الملل کیمیا تجارت قاره:

  •  ارائه خدمات در راستای تسهیل صادرات و کشف بازارهای صادراتی برای تامین کنندگان
  •  مهندسی محصول تولیدکنندگان و تامین کنندگان به منظور تطبیق بیشتر با بازارهای صادراتی با ارزش
  •  کمک به صادرات شرکت‌ها برای افزایش عملکرد فعالیت‌های صادراتی آن‌ها
  •  جمع آوری اطلاعات صادرات و استفاده موثر از آن
  •  تهیه منابع اطلاعاتی صادراتی موثر
  •  ارائه اطلاعات آنلاین و به روز
  • بهره‌مندی از تحقیقات بازار صادرات که در اندازه گیری عملکرد صادرات شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد
  • فروش صادرات
  •  رشد صادرات
  •  سودآوری صادرات
بازاریابی بین الملل و مهندسی ارشد محصول