خدمات ویژه کیمیا تجارت قاره

خدمات بیمه

با گسترش تجارت بین الملل و حضور شرکت ها در بازارهای جهانی و مشارکت های بین المللی، نیاز مبرم شرکت ها به قرارداد بیمه بین المللی به منظور کاهش ریسک عملیات تجارت بین المللی بیش از پیش احساس شد. بدون داشتن بیمه نامه ریسک حمل و نقل بین المللی به طور چشم گیری افزایش می یابد.
شرکت کیمیا تجارت قاره با داشتن روابط عالی در زمنیه های تجاری، با بیمه های معتبر در زمینه بیمه باربری صادرات و واردات همکاری دارد. با توجه به ریسک بالاتر حمل و نقل بین الملل، این شرکت با ارائه کمترین قیمت و تعامل سازنده به ارائه خدمات به مشتریان می پردازد. هدف کیمیا تجارت قاره در زمینه صدور بیمه نامه کاهش ریسک تجارت و تضمین سرمایه بازرگانان است.

خدمات بیمه