خدمات ویژه کیمیا تجارت قاره

خدمات صندوق ضمانت صادرات

صندوق ضمانت صادرات یک شرکت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. هدف صندوق ضمانت صادرات توسعه صادرات غیرنفتی از طریق حمایت از صادرکنندگان ایرانی در برابر ریسک‌های سیاسی و تجاری و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز صادرکنندگان است.

این صندوق به ۴ روش زیر از صادرات حمایت می‌کند:

  1. اعتبارسنجی خریداران خارجی، سپس صدور بیمه نامه و پوشش ریسک عدم بازپرداخت وجوه خدمات و کالا توسط خریدار خارجی
  2. صدور بیمه نامه‌های سرمایه گذاری جهت پوشش ریسک‌های سیاسی
  3. صدور ضمانت نامه‌های اعتباری و بانکی پس از اعتبار سنجی صادرکننده به منظور تامین مالی مورد نیاز صادرکنندگان.
  4. بررسی دوره‌ای عوامل موثر بر صادرکنندگان مانند وضعیت اقتصادی کشورها، بازارها، بانک‌ها و خریداران و تعیین سیاست‌های کلی پوششی و اعتباری

با توجه به تخصصی بودن خدمات این صندوق و زمان‌بر بودن استفاده از این خدمات و اهمیت انطباق خدمات با نیازهای واقعی صادرکننده، شرکت کیمیا تجارت قاره با توجه به تجربه و دانش صادراتی و سابقه همکاری با این صندوق، خدمات ویژه‌ای به صادرکنندگان عرضه می‌کند.

صندوق ضمانت صادرات