خدمات ویژه کیمیا تجارت قاره

خدمات مشارکت مالی و امور مالی بین‌ الملل

در دنیای امروز و همچنین مسائل مالیاتی پیش رو در کشور، بخش مالی یک شرکت می‌تواند سهم به سزایی در رشد و پیشرفت یک شرکت داشته باشد.

شرکت بازرگانی کیمیا تجارت قاره با توجه به سوابق کاری خود، دارای مجموعه حرفه‌ای از مشاوران و کارشناسان  مالی است که با مسائل روز مالیاتی آشنا هستند.

رقابت در دنیای تجارت نیازمند دانش به روز در همه مسائل مربوطه است و تخصصی بودن امور مالیاتی بازرگانان نیازمند تسلط بر امور، مفاهیم و اصطلاحات بازرگانی، پروسه واردات و صادرات است.

کارشناسان مالی شرکت کیمیا تجارت قاره در تمامی مسائل حسابداری، مالی و حل کلاف‌های پیچیده آن پاسخگو و مشاور بازرگانان هستند.

برخی خدمات مالی شرکت بازرگانی کیمیا تجارت قاره:

  • مشارکت‌های مالی
  • تامین مالی
  •  ترانسفر‌های پولی در سطح بین المللی
مشارکت مالی و امور مالی بین الملل