خدمات ویژه کیمیا تجارت قاره

خدمات مشاوره

رمز موفقیت در تجارت امروزی، به روز بودن اطلاعات، دانش بازرگانی بین‌الملل و تسلط کامل بر قوانین است.

شرکت کیمیا تجارت قاره در جهت انجام صحیح روند کار بازرگان و جلوگیری از بروز خسارات و هزینه‌های غیرقابل پیش بینی، مشاوره‌های تخصصی ارئه می‌دهد.

خدمات مشاوره و آموزش شرکت کیمیا تجارت قاره در امور:

  •  مالی
  •  مالیاتی
  •  بازرگانی
  •  ارزی
  •  بیمه
  •  حمل بین المللی
  •  گمرکی
  •  قراردادهای تجاری بین‌المللی
  •  آموزش سامانه‌های جامع تجارت ایران و سامانه جامع امور گمرکی و…
مشاوره و آموزش