خدمات ویژه کیمیا تجارت قاره

خدمات نمایندگی و امور قرار دادها

یکی از خدمات شرکت کیمیا تجارت قاره تهیه و تنظیم قرارداد خارجی در حوزه تجارت بین الملل و اخذ نمایندگی خارجی است.

با توجه به گسترده شدن ابعاد بازار صادرات، واردات و تجارت، اخذ نمایندگی خارجی و ثبت شرکت‌های خارجی اهمیت ویژه‌ای دارد.

شرکت کیمیا تجارت قاره با داشتن دفاتر خارجی و بیش از ده سال سابقه در زمینه تنظیم و انعقاد قراردادهای بین‌ المللی آماده همکاری و ارائه خدمات در این زمینه است.

فعالیت شرکت کیمیا تجارت قاره در زمینه اخذ نمایندگی و امور قرارداد شامل موارد زیر است:

  •  قراردادهای بین المللی فروش و خدمات پس از فروش و تضمین کیفیت با تامین کنندگان صاحب نام خارجی
  •  تنظیم قرارداد در زمینه‌های مختلف حقوقی به ویژه قراردادهای تجاری و سرمایه گذاری و مشارکت تجاری
  •  اخذ نمایندگی از برندهای معتبر دنیا به صورت نیابتی
  •  ثبت شرکت‌های خارجی
  • شرکت در مراجع قضایی خارجی و پیگیری امور و دعاوی و داوری‌های بین المللی
  •  خدمات مذاکره نیابتی وکالتی
  •  مشاوره حرفه‌ای در زمینه ارتباطات بین المللی (که راه را برای واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط تحریم هموار کرده است.)
نمایندگی و امور قرارداد