درباره ما

محصولات شرکت

محصولات وارداتی کیمیا تجارت قاره

محصولات وارداتی خود شرکت

تمامی سیانید از جمله روی، مس، پتاسیم، بوریک اسید، تری سدیم فسفات، کرومیک اسید، سدیم استات، کربن اکتیو، هیپو فسفید سدیم و...

درباره-کیمیا-تجارت1
درباره-کیمیا-تجارت-قاره-2

سابقه شرکت

سابقه شرکت کیمیا تجارت قاره

15 سال واردات شمش غیر آهن و مواد واولیه شیمیایی

فروش کالا های وارداتی غالبا در زمینه مواد اولیه شیمیایی و صنعتی و فلزات رنگی و در راستای آن صادرات محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی و فلزات معدنی

خدمات‌ شرکت

خدمات شرکت کیمیا تجارت قاره

  • خرید و بارگیری و حواله های ارزی و بانکی

واردات

80%

صادرات

75%

حواله های ارزی

70%

خدمات گمرکی

90%